eMedborgaren

Din guide till eSamhället

 

eMedborgaren

Din guide till eSamhället

eMedborgaren är ett samhällsprojekt som Dataföreningen initierat för att höja kompetensnivån när det gäller användningen av elektroniska tjänster i samhället.

Med eMedborgaren vill Dataföreningen skapa en ny standard för vad alla i Sverige ska kunna när det gäller att söka och hitta information på internet, kommunicera digitalt, använda sociala medier och myndigheters e-tjänster, göra säkra transaktioner med hjälp av e-legitimation, använda internetbank och mycket mer.

Nästa
 

Kompetenssäkring

Vi hjälper dig att bli en del av eSamhället

I samarbete med Evalve AB har Dataföreningen utvecklat ett komplett utbildningspaket som motsvarar den kravspecifikation som gäller för att bli eMedborgare. Utbildningen är helt internetbaserad och genomförs här på www.emedborgaren.se

Utbildningen är modulärt uppbyggd och studeras enligt flera valbara lärstilar. Kompetensen påvisas via såväl praktiska som teoretiska test. Godkänd kompetensnivå resulterar i ett elektroniskt id som specificerar de säkerställda kompetensområdena. Denna databas är öppen och sökbar för att kunna verifiera kompetenserna.

Utbildningen kan också genomföras på många andra sätt beroende på var och ens förutsättningar. Flera studieförbund och andra organisationer tillhandahåller lärarledd utbildning.

Nästa
 

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till dig som vill få bättre förståelse för, och önskar större delaktighet i dagens elektroniska samhälle.

Utbildningen kräver låga förkunskaper och anpassar sig lätt till dig, oavsett vart du befinner dig kompetensmässigt.

Nästa
 
 

Vad lär jag mig?

Utbildningen baseras på de aktuella kunskapskraven och är modulärt uppbyggd.

Dagens eSamhälle
IT-Säkerhet
Internet
Populära internettjänster
Hitta information på internet
Upphovsrätt och lag
E-handel
Internetbank
Digitala medier
Smarta telefoner och surfplattor
E-post
Populära kommunikationskanaler
Använd material från Internet
 
Nästa
 
 

Hur fungerar det?

eMedborgaren består av en interaktiv utbildning och en separat testdel. Båda utförs online. Utbildningen studeras i egen takt och är anpassad för olika lärstillar; läs, titta och pröva. Respektive utbildningsmoment testas via antingen praktiska uppgifter eller teoretiska frågor.

Nästa
 

Hur beställer jag licenser?

Till slutanvändare tillhandahålls eMedborgaren via flera olika kanaler som kommuner, myndigheter, skolor, pensionärsorganisationer och studieförbund.

Är du intresserad av att tillgängliggöra eMedborgaren till en grupp av användare, kontakta salj@emedborgaren.se

Nästa
 
 

Inloggning till eMedborgaren

E-postadress:

Lösenord:

Glömt lösenord?

E-postadress:

Felaktig inloggning!

Inloggningen misslyckades. Försök igen eller använd funktionen glömt lösenord.
 
Nästa
 
 

Kompetensdatabas

Alla användare som genomgår en eMedarbetare-certifiering med godkänt resultat registreras i en central kompetensdatabas.

På det certifikat som utfärdas anges ett unikt eCert-ID. Den som vill verifiera ett certifikat eller få reda på de exakta kunskaperna som användaren besitter kan söka på eCert-ID:et och få kunskaperna både bekräftade och specificerade.

eCert-ID:   
Nästa
 
 
The end